Hele gjengen på Grongstad Regnskap!

Vi fikk i oppdrag å fornye bildene av de ansatte på Grongstad Regnskap og
Grongstad Revisjon sine hjemmesider. Innsatsviljen var på topp og her får de vist
både den seriøse siden og en side med litt mer «løs snipp».

Portrettbilder av hver enkelt ligger også ute på hjemmesiden deres: grongstad.no